Organizační výbor


doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., hlavní organizátorka Školy MS, Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, BrnoMgr. Lucia Chrenková, Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Pavel Jakubec, Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Jakub Pavlík, Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Kateřina Plachká, Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové


Vědecký výbor


prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí,  Brno

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie FChT UPCE, Pardubice

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Dotazy k organizaci


doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

e-mail: info@skolams.cz

tel: +420 495 067 304

Dotazy k fakturaci


Tomáš Vašina, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,  Brno

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e-mail: immss@spektroskopie.cz

tel: +420 549 491 436

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři