REGISTRACE BYLA UZAVŘENA


S případnými dotazy nás kontaktujte na registrace@skolams.cz


Před zahájením vlastní Školy hmotnostní spektrometrie nabízíme možnost rozšířit si své praktické znalosti absolvováním krátkých kurzů, které bude sponzorovat firma Pragolab. Zvolený formát a tematické zaměření kurzů jsou na letošní škole novinkou. První kurz proběhne v neděli 9. 9. 2018 odpoledne od 14:00 do 18:00 hod a bude zaměřen na téma Troubleshooting v LC-MS. Druhý kurz bude následovat v pondělí 10. 9. 2018 dopoledne od 8:30 do 12:30 hod a jeho cílem bude seznámit posluchače s kompletním Workflow v metabolomice. Oba kurzy budou orientovány spíše pro středně pokročilé až pokročilé uživatele. Přednášky zaměřené na základy hmotnostní spektrometrie budou zařazeny v programu vlastní Školy.

Registrace na jednotlivé kurzy je samostatná. Ceny jednoho kurzu jsou následující:

Poplatek do 31. května Poplatek od 1. června
Členové SSJMM, studenti 800,- Kč vč. DPH 850,- Kč vč. DPH
Ostatní účastníci 900,- Kč vč. DPH 950,- Kč vč. DPH
Krátký kurz č. 1: Troubleshooting v LC-MS

V rámci tohoto kurzu se účastníci seznámí se zásadami a postupy řešení praktických problémů při práci s LC-MS systémy. Kurz zahájíme shrnutím teoretických aspektů a rozborem typu problémů, které se mohou vyskytnout jak z hlediska systému kapalinové chromatografie, systému hmotnostní spektrometrie, tak dalších možných příčin. Představíme vám možnosti předcházení těmto problémům a budou navržena schémata pro jejich řešení. Lektorkou bude doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. z Farmaceutické fakulty UK. Druhá část kurzu bude zaměřena více prakticky. Ve spolupráci se zkušenými servisními techniky budeme společně diskutovat a řešit jednotlivé „Případové studie“. Vybereme pro vás reálné problémy z běžného života LC-MS laboratoří, které jsme během naší praxe nasbírali. Účastníci si tak sami mohou vyzkoušet své znalosti v oblasti řešení problémů.

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Krátká biografie

Lucie Nováková je docentkou na Katedře Analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zabývá se vývojem metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií již více než 13 let. Nověji se svým týmem zavádí také metody superkritické fluidní chromatografie. Praktické zaměření spočívá v aplikacích pro farmaceutickou analýzu, bioanalýzu, dopingovou kontrolu a analýzu rostlinných materiálů. Odborné zkušenosti získala v rámci zahraničních stáží na Univerzitě v Ženevě, univerzitě v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel), Univerzitě Nice-Sophia Antipolis a na Univerzitě La Sapienza. Výsledky její výzkumné práce byly publikovány ve více než 90 odborných článcích, které získaly kolem 2250 citací. Školící aktivity v oblasti LC, SFC a MS patří mezi její oblíbené činnosti.

Krátký kurz č. 2: Workflow in metabolomics

Náplní kurzu bude podrobná prezentace kompletního postupu při metabolomické analýze od správného sběru vzorků až po práci se získanými daty. Adresována bude příprava vzorků pro metabolomické měření, volba metody pro separaci, nastavení MS metody, vyhodnocení dat a jejich následná statistická analýza. Teoretické prezentace budou doplněny praktickými zkušenostmi autorky a „to do“ či „never do“ poznámkami, které jsou pro začátečníky v oblasti metabolomiky k nezaplacení. Lektorkou bude Isabelle Kohler, Ph.D., která má i přes svůj mladý věk velice rozsáhlé zkušenosti v oblasti metabolomiky, neboť se připojila k týmu mezinárodně uznávaného profesora Thomase Hankemaiera v Nizozemském metabolomickém centru a v Centru pro výzkum léčiv na Univerzitě v Leidenu.


Isabelle Kohler, Ph.D.

Krátká biografie

Isabelle Kohler vystudovala Univerzitu v Ženevě ve Švýcarsku, kde také získala Ph.D. v oboru Farmaceutických věd pod vedením profesora Serge Rudaze a profesora Jean-Luca Veutheyho. V rámci doktorského studia se věnovala spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní detekcí a jejímu využití v oblastech klinické a forenzní toxikologie. Po doktorském studiu se přestěhovala do Nizozemí, kde získala místo postdoka na Univerzitním lékařském centru v Leidenu (LUMC), konkrétně v Centru proteomiky a metabolomiky. Od roku 2016 je zároveň odbornou asistentkou v Centru pro výzkum léčiv na Univerzitě v Leidenu (LACDR) ve skupině profesora Thomase Hankemaiera. Její výzkum zde je zaměřen na klinickou metabolomiku s využitím různých analytických přístupů, zejména pak chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Nedílnou součástí je také analýza dat a biologická interpretace získaných výsledků.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři