Odborný program 19. Školy hmotnostní spektrometrie bude zaměřen zejména na spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami,

aneb ve dvou se to lépe táhne.


Jste zastánci spojování separačních technik s hmotnostní spektrometrií? Máte pochybnosti nebo nemáte vyhraněný názor? Přijeďte na 19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, abyste se z mnoha zajímavých přednášek dozvěděli více a o tématice mohli diskutovat s předními odborníky v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních technik z celé České republiky i ze zahraničí.

Abychom zachovali ráz Školy, v odborném programu jsme nezapomněli na přednášky zaměřené na opakování základních principů hmotnostní spektrometrie zahrnujících teorii ionizačních technik i analyzátorů. Tyto přednášky proto zařadíme hned v úterý ráno, aby bylo poznatků z přednášek využito v dalších dnech Školy.

Hlavní část příspěvků pak bude zaměřena na spojení hmotnostní spektrometrie s metodami kapalinové, plynové i superkritické fluidní chromatografie. Stranou nezůstane ani spojení hmotnostní spektrometrie s kapilární elektroforézou. Výhody spojených technik budou prezentovány v různých aplikačních odvětvích. Na základě vašich pozitivních ohlasů pro vás připravujeme sekci toxikologie a forenzní analýzy, ale také environmentální analýzu a oslovujeme vámi poptávané přednášející. Samozřejmě neopomineme dnes tolik diskutované „omics sciences“, kterým bude věnováno hned několik sekcí.

Přestože hlavním tématem letošní Školy bude spojení hmotnostní spektrometrie se separací, součástí programu budou i další techniky využívající výhod hmotnostní spektrometrie, například zobrazovací hmotnostní spektrometrie.

Abychom pro vás připravili co nejzajímavější program, snažili jsme se oslovit naše renomované i vámi oblíbené přednášející.

Odborný program Školy MS ke stažení: ZDE


Novinkami letošního ročníku Školy budou dva prakticky zaměřené krátké kurzy:
I. Troubleshooting v LC-MS
II. Workflow v metabolomice

a také sekce plakátových sdělení.


Cena Vladimíra Hanuše za rok 2018


Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše pořádá každoročně Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a je udělována za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Tato cena je věnována památce Vladimíra Hanuše, předního odborníka, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj hmotnostní spektrometrie. Sponzorem letošního ročníku je společnost Pragolab. Na 19. Škole hmotnostní spektrometrie bude vyhlášen vítěz Ceny Vladimíra Hanuše za rok 2018 a s tématem jeho práce se seznámíme formou přednášky ve slavnostní sekci. Více informací o soutěži lze nalézt na stránkách společnosti www.spektroskopie.cz.


Schéma programu Školy MS:Předchozí ročníky Školy hmotnostní spektrometrie


18. Škola hmotnostní spektrometrie

17. Škola hmotnostní spektrometrie

16. Škola hmotnostní spektrometrie

15. Škola hmotnostní spektrometrie

14. Škola hmotnostní spektrometrie

13. Škola hmotnostní spektrometrie

Další ročníky

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Partneři